T-Shirt
Yeşil T-Shirt
99,95 TL 49,98 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 39,98 TL

Kırmızı T-Shirt
139,95 TL 69,98 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 55,98 TL

Lacivert T-Shirt
139,95 TL 69,98 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 55,98 TL

Beyaz T-Shirt
119,95 TL 59,98 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 47,98 TL

Sarı T-Shirt
99,95 TL 49,98 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 39,98 TL

Kırmızı T-Shirt
99,95 TL 49,98 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 39,98 TL

Beyaz T-Shirt
139,95 TL 69,98 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 55,98 TL

Lacivert T-Shirt
119,95 TL 59,98 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 47,98 TL

Mavi T-Shirt
99,95 TL 49,98 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 39,98 TL

Mavi T-Shirt
119,95 TL 59,98 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 47,98 TL

Kırmızı T-Shirt Basic
119,95 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 95,96 TL

Mavi T-Shirt Basic
119,95 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 95,96 TL

Yeşil T-Shirt
119,95 TL 59,98 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 47,98 TL

Yeşil T-Shirt
139,95 TL 69,98 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 55,98 TL

Lacivert T-Shirt
149,95 TL 74,98 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 59,98 TL

Kırmızı T-Shirt Basic
99,95 TL 49,98 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 39,98 TL

Gri T-Shirt Basic
99,95 TL 49,98 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 39,98 TL

Yeşil T-Shirt
99,95 TL 49,98 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 39,98 TL

Kırmızı T-Shirt
119,95 TL 59,98 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 47,98 TL

Siyah T-Shirt
99,95 TL 49,98 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 39,98 TL

Gri T-Shirt
99,95 TL 49,98 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 39,98 TL

Kırmızı T-Shirt Basic
119,95 TL 59,98 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 47,98 TL

Lacivert T-Shirt
139,95 TL 69,98 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 55,98 TL

Kırmızı T-Shirt
99,95 TL 49,98 TL
Sepette Ekstra %20 İndirim

Sepetteki Fiyatı 39,98 TL

{ "productList": { "type": "Product List Viewed", "data": { "currency": "TRY", "products": [ { "product_id": "50199933-VR020", "name": "Yeşil T\u002DShirt", "price": 49.98, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 1, "sku": "50199933298", "variant": "YESIL", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50199933298", "dimension16": "50199933", "dimension17": "2019-YAZ", "dimension19": "3_4" }, { "product_id": "50206217-VR039", "name": "Kırmızı T\u002DShirt", "price": 69.98, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 2, "sku": "50206217001", "variant": "Nar Çiçeği", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50206217001", "dimension16": "50206217", "dimension17": "2020-YAZ", "dimension19": "10_11" }, { "product_id": "50228128-VR033", "name": "Lacivert T\u002DShirt", "price": 69.98, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 3, "sku": "50228128012", "variant": "Lacivert", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50228128012", "dimension16": "50228128", "dimension17": "2020-YAZ", "dimension19": "10_11" }, { "product_id": "50199110-VR013", "name": "Beyaz T\u002DShirt", "price": 59.98, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 4, "sku": "50199110047", "variant": "Beyaz", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50199110047", "dimension16": "50199110", "dimension17": "2019-YAZ", "dimension19": "5_6" }, { "product_id": "50199933-VR094", "name": "Sarı T\u002DShirt", "price": 49.98, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 5, "sku": "50199933287", "variant": "SARI", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50199933287", "dimension16": "50199933", "dimension17": "2019-YAZ", "dimension19": "3_4" }, { "product_id": "50199933-VR031", "name": "Kırmızı T\u002DShirt", "price": 49.98, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 6, "sku": "50199933056", "variant": "Kiremit", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50199933056", "dimension16": "50199933", "dimension17": "2019-YAZ", "dimension19": "3_4" }, { "product_id": "50228131-VR013", "name": "Beyaz T\u002DShirt", "price": 69.98, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 7, "sku": "50228131002", "variant": "Beyaz", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50228131002", "dimension16": "50228131", "dimension17": "2020-ILKB", "dimension19": "11_12" }, { "product_id": "50220376-VR033", "name": "Lacivert T\u002DShirt", "price": 59.98, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 8, "sku": "50220376024", "variant": "Lacivert", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50220376024", "dimension16": "50220376", "dimension17": "2020-YAZ", "dimension19": "11_12" }, { "product_id": "50220308-VR028", "name": "Mavi T\u002DShirt", "price": 49.98, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 9, "sku": "50220308012", "variant": "İndigo", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50220308012", "dimension16": "50220308", "dimension17": "2020-YAZ", "dimension19": "10_11" }, { "product_id": "50220376-VR077", "name": "Mavi T\u002DShirt", "price": 59.98, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 10, "sku": "50220376001", "variant": "Kobalt", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50220376001", "dimension16": "50220376", "dimension17": "2020-YAZ", "dimension19": "3_4" }, { "product_id": "50222611-VR039", "name": "Kırmızı T\u002DShirt Basic", "price": 119.95, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 11, "sku": "50222611038", "variant": "Nar Çiçeği", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50222611038", "dimension16": "50222611", "dimension17": "2020-YAZ", "dimension19": "3_4" }, { "product_id": "50222611-VR007", "name": "Mavi T\u002DShirt Basic", "price": 119.95, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 12, "sku": "50222611159", "variant": "Aqua", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50222611159", "dimension16": "50222611", "dimension17": "2020-YAZ", "dimension19": "3_4" }, { "product_id": "50220380-VR027", "name": "Yeşil T\u002DShirt", "price": 59.98, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 13, "sku": "50220380013", "variant": "Haki", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50220380013", "dimension16": "50220380", "dimension17": "2020-YAZ", "dimension19": "4_5" }, { "product_id": "50206217-VR090", "name": "Yeşil T\u002DShirt", "price": 69.98, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 14, "sku": "50206217012", "variant": "Mint", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50206217012", "dimension16": "50206217", "dimension17": "2020-YAZ", "dimension19": "10_11" }, { "product_id": "50220267-VR033", "name": "Lacivert T\u002DShirt", "price": 74.98, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 15, "sku": "50220267012", "variant": "Lacivert", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50220267012", "dimension16": "50220267", "dimension17": "2020-YAZ", "dimension19": "10_11" }, { "product_id": "50222608-VR030", "name": "Kırmızı T\u002DShirt Basic", "price": 49.98, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 16, "sku": "50222608301", "variant": "Kırmızı", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50222608301", "dimension16": "50222608", "dimension17": "2020-YAZ", "dimension19": "10_11" }, { "product_id": "50222608-VR086", "name": "Gri T\u002DShirt Basic", "price": 49.98, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 17, "sku": "50222608144", "variant": "Gri Melanj", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50222608144", "dimension16": "50222608", "dimension17": "2020-YAZ", "dimension19": "10_11" }, { "product_id": "50199933-VR090", "name": "Yeşil T\u002DShirt", "price": 49.98, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 18, "sku": "50199933081", "variant": "Mint", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50199933081", "dimension16": "50199933", "dimension17": "2019-YAZ", "dimension19": "6_7" }, { "product_id": "50199224-VR039", "name": "Kırmızı T\u002DShirt", "price": 59.98, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 19, "sku": "50199224144", "variant": "Nar Çiçeği", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50199224144", "dimension16": "50199224", "dimension17": "2019-YAZ", "dimension19": "3_4" }, { "product_id": "50199933-VR046", "name": "Siyah T\u002DShirt", "price": 49.98, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 20, "sku": "50199933244", "variant": "Siyah", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50199933244", "dimension16": "50199933", "dimension17": "2019-YAZ", "dimension19": "4_5" }, { "product_id": "50199933-VR086", "name": "Gri T\u002DShirt", "price": 49.98, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 21, "sku": "50199933190", "variant": "GRI", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50199933190", "dimension16": "50199933", "dimension17": "2019-YAZ", "dimension19": "5_6" }, { "product_id": "50222611-VR097", "name": "Kırmızı T\u002DShirt Basic", "price": 59.98, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 22, "sku": "50222611112", "variant": "Acık Kırmızı", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50222611112", "dimension16": "50222611", "dimension17": "2020-YAZ", "dimension19": "11_12" }, { "product_id": "50228131-VR033", "name": "Lacivert T\u002DShirt", "price": 69.98, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 23, "sku": "50228131014", "variant": "Lacivert", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50228131014", "dimension16": "50228131", "dimension17": "2020-ILKB", "dimension19": "12_13" }, { "product_id": "50199933-VR171", "name": "Kırmızı T\u002DShirt", "price": 49.98, "brand": "U.S.Polo Assn.", "position": 24, "sku": "50199933267", "variant": "KIRMIZI", "category": "Erkek Çocuk/T-Shirt", "dimension15": "50199933267", "dimension16": "50199933", "dimension17": "2019-YAZ", "dimension19": "5_6" } ] } } }