Geçmiş Aramalar Temizle

Müşteri Hizmetleri

AYDINLI HAZIR GİYİM SAN. TİC. A.Ş ( AYDINLI olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli, İşlenme Amacı, Hukuki Sebebi ve İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; mağazalarımızı ziyaretiniz, alışverişleriniz, ürün inceleme talepleriniz, üyelikleriniz sırasında sizlere gönderilen kısa mesaj içindeki linkte yer alan bu açıklamalar uyarınca elektronik ortamda doğrudan sizlerden alınarak sistemlerimize işlenmektedir AYDINLI’dan mal veya hizmet satın almanız, sadakat kart programına dahil olmanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik bilgileri (ad, soyad, cinsiyet) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri), satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, mağazalarımızda güvenlik kameralarına yansıyan görsel verileriniz, AYDINLI tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, alım satım, üyelik akdinin kurulması ve ifası , yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve zorunlu meşru menfaatler kapsamında işlenecektir.( Şayet veri ilgilisi olarak bu kapsamda veri paylaşıyorsanız açık rızanıza ihtiyaç duyulmamaktadır) Sadakat programına üye olmak ve özel indirimlerden faydalanmak istiyorsanız, bu durumu kasa görevlisine söyleyiniz. Sadakat programı kapsamında zorunlu olmamakla birlikte doğum tarihi bilginizi paylaşmanız durumunda bu veriniz yine zorunlu meşru menfaat kapsamında işlenebilecektir.


Ayrıca AYDINLI tarafından sunulan ürün ve hizmet avantajlarından yararlanma ve haberdar olma iradenizi ortaya koyarak paylaştığınız telefon numarası ve e-posta adresinden ibaret kişisel verilerinizin kullanılması suretiyle, sizlere çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla izniniz talep edilmektedir.

Başlıca Veri İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz ; Aydınlı Sadakat programı üyelik sözleşmesi süreçlerinin ifası, Mal/Hizmet Satış ve Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürünlerimize Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi ,Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlemleri, Talep ve Şikayetlerin karşılanması, İletişim Faaliyetleri ve Bilgi güvenliğinin sağlanması gibi amaçlarla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi İçin Rıza ve İzin Yöntemi

Dijital ortamda, SMS metni içinde bilginize sunulan işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni uyarınca verilerinizi yukarıda belirtilen hukuki gerekçelerle işleyeceğiz. İletişim bilgilerinizi ek olarak elektronik ticari ileti gönderimi için işleyeceğiz ki bu konuda izninizi talep ediyoruz. Bu sebeple yine aynı SMS içinde size özel üretilerek gönderilmiş şifreyi mağaza personeline bildirmeniz durumunda izin/onay işleminizi tamamlanmış olacaktır. İşlem sonrası bildirdiğiniz cep telefonunuza bilgilendirme SMS’i gönderilecektir. İzinlerinizi geri almak için her zaman AYDINLI’ya başvurabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Paylaşımı

AYDINLI tarafından burada belirtilen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, sizlere ürün ve hizmetlerimizi ulaştırmak için işbirliği içinde bulunduğumuz ve hizmet aldığımız iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, (Ürünlerin teslimi için Kargo, Sms gönderimi için hizmet alınan firma Müşteri ilişkileri için çağrı merkezi gibi) işbu verilerin yukarıda belirtilen işleme sebepleri nezdinde aktarılabilecektir.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler olarak, Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Web sitelerimizde yayında olan başvuru formunu doldurmak veya benzer içerikte bir yazılı belge hazırlamak suretiyle taleplerinizi yazılı olarak posta yoluyla şirket adresimize, sistemlerimize daha önce kaydedilmiş e posta adresiniz üzerinden musteri@aydinli.com.tr adresine veya mevzuatta belirtilen diğer yöntemlerle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde AYDINLI’ya iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için www.aydinli.com.tr, dışında www.pierrecardin.com.tr, www.cacharel.com.tr, https://tr.uspoloassn.com sitesinde yer alan AYDINLI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI’nı inceleyebilirsiniz.


AYDINLI HAZIR GİYİM A.Ş. VERİ SORUMLUSU

 Eski Londra Asfaltı NO:92/1F 

34535 Mimarsinan Büyükçekmece 

İstanbul Türkiye 

Telefon 444 60 44 pbx 

www.aydinli.com.tr 

musteri@aydinli.com.tr 

Mersis No: 0116002051576959.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİNİZ

AYDINLI HAZIR GİYİM SAN. TİC. A.Ş.' tarafından yukarıda belirtilen kişisel verilerimin işlenmesi suretiyle U.S. POLO ASSN., CACHAREL, PIERRE CARDIN markalarının web sitelerinde (internet ve/veya mobil versiyonlarına) veya mağazalarda üyelik/alışveriş/ziyaret işlemleri sırasında verdiğim ve bilahare muhtelif suretler ile vereceğim iletişim adreslerimin işlenmesi suretiyle (cep telefonu, e-mail adresim ve diğerlerine) reklam-tanıtım pazarlama içerikli, çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması amaçlı ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine; tarafıma özel üretilmiş ve cep telefonuma gönderilmiş kodu kasa görevlisine söyleyerek onay veriyorum.


Bilgi Notu : 

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz AYDINLI tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.